Styrelsen

Vid föreningsstämman den 11 maj 2017 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Sören Andersson, ordförande
Anette Ekstrand, vice ordförande, ekonomiansvarig
Peter Lundin, distriktsombud
Johanna Olson, sekreterare
Louise Englund Helsing, ledamot/ansvarig för hemsidan
Andreas Andersson, ledamot
Kenneth Andersson, ledamot
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Patrik Hedin, suppleant

Valberedning
Helena Lundin, sammankallande
Sara Sanchez
Mats Höglund