Styrelsen

Vid föreningsstämman den 21 maj 2018 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Sören Andersson, ordförande
Kenneth Andersson, vice ordförande
Johanna Olson, sekreterare
Paul Karlsson, ekonomiansvarig
Louise Englund Helsing, information- och IT-ansvarig
Elisabeth Martinez, trädgårdsansvarig
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Patrik Hedin, suppleant

Valberedning
Freja Ström, sammankallande
Sara Sanchez
Mats Höglund