Styrelsen

Vid föreningsstämman den 12 maj 2016 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Sören Andersson, ordförande
Peter Lundin, sekreterare och studieorganisatör
Mats Höglund, ekonomiansvarig
Anette Ekstrand, vice ordförande
Sana Safai, ansvarig för hemsidan
Mikael Rydell, kommunikationsansvarig
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Helena Hjelmberg, ordinarie
Patrik Hedin, revisorsuppleant

Valberedning
Helena Lundin, sammankallande
Ulla Lindblad
Jan Malmkvist
Krister Svartsjö