Styrelsen

Vid föreningsstämman den 7 maj 2019 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Sören Andersson, ordförande
Greta Edelstam, ledamot
Christian Hofhans, sekreterare
Paul Karlsson, ekonomiansvarig
Louise Englund, information- och IT-ansvarig
Elisabeth Martinez, trädgårdsansvarig
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Patrik Hedin, suppleant

Valberedning
Mats Höglund, sammankallande
Sara Sanchez
Kenneth Andersson

Preliminära datum för styrelsemöten 2019
27 augusti
17 september
15 oktober
26 november
17 december

Mötet hålls klockan 19.