Garage- och parkeringsplats

Samfälligheten, bestående av Brf Colosseum, Brf Capitoleum och Brf Palatinen, hyr ut garageplatser för bil och motorcykel. I mån av tillgång går det att hyra fler än en parkeringsplats dock med kortare uppsägningstid. Access till garaget sker med en tag eller fjärröppnare.

Kontakta HSB Servicecenter för information om tillgång på parkeringsplatser eller frågor kring garagen.

För gäster eller korttidsparkering finns det kring Brf Colosseum avgiftsbelagda parkeringsplatser att tillgå dygnet runt. Under Nacka Forums öppettider kan deras kundparkering användas.