Sophantering

Det finns två soprum i föreningen, ett som är avsett för hushållssopor och ett för källsortering.

Sopsortering

Dörrarna in till soprummen är försedda med dörrstopp som kan fällas ned, man behöver således inte ställa upp dörrarna på annat sätt. Det är viktigt att alla medlemmar i föreningen tänker på att slänga soporna i rätt kärl enligt de instruktioner som finns. Inga sopor får placeras på golvet.

Kostnaden för sophanteringen är stor och belastar föreningen. Det är därför av största vikt att dessa instruktioner respekteras.

Grovavfall

När det gäller övrigt avfall, exempelvis elavfall, farligt avfall, batterier, vitvaror, kyl/frys, kläder etc. är samliga medlemmar hänvisade till kommunens återvinningscentraler. Du sorterar själv ditt avfall i rätt container/behållare efter skyltarna. Detta är kostnadsfritt.

I Nacka kommun kan du lämna ditt grovavfall vid antingen Österviks eller Skuru återvinningscentral eller vid den mobila miljöstationen som kommer förbi två gånger per år.