Överlåtelse av lägenhet

Enligt föreningens stadgar (§32) har föreningen rätt att ta ut en överlåtelseavgift av medlemmen för arbete vid övergång av lägenheten på ett belopp på högst 2,5% av prisbeloppet.

Den överlåtande medlemmen blir fakturerad en avgift som i dagsläget ser ut på följande sätt:

Prisbelopp 2010: 42.400 SEK *2,5% = 1.060 SEK
Prisbelopp 2011: 42.800 SEK *2,5% = 1.070 SEK
Prisbelopp 2012: 44.000 SEK *2,5% = 1.100 SEK

Frågor kring överlåtelse kontakta HSB Servicecenter.