Pant

Enligt föreningens stadgar (§32) har föreningen rätt att ta ut en pantavgift av medlemmen för arbete vid pantsättnigen av lägenheten på ett belopp på högst 1% av aktuella prisbasbeloppet.

En pantsättningsavgift tas därmed ut för varje noterad pant (gäller även omsättning av lån) och ser i dagsläget ut på följande sätt:

Prisbelopp 2010: 42.400 SEK *1% = 424 SEK
Prisbelopp 2011: 42.800 SEK *1% = 428 SEK
Prisbelopp 2012: 44.000 SEK *1% = 440 SEK
Prisbelopp 2013: 44.500 SEK *1% = 445 SEK
Prisbelopp 2014: 44.400 SEK *1% = 444 SEK

Frågor kring överlåtelse kontakta HSB Servicecenter.