Stark lukt i hiss och trapphuset

Det har kommit rapporter idag att det var illaluktande dofter som kommit från närheten. Efter undersökningar har det visat sig vara nymålade parkeringsrutor vid Hemköp som lukten kommer ifrån. Vi beklagar allt besvär som detta har orsakat och har inte blivit informerade om detta på förhand. Hos HSB har Kund och Medlemsservice blivit informerade så inga fler arbetsordrar gällande det här kommer att registreras.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Bredbandsbolaget tar över TV-utbudet från 1 december

Notera att ComHem-avtalet gäller till slutet av året, så vi har en månads överlapp.

TV

Styrelsen har gjort en upphandling och därmed valt att använda Bredbandsbolaget som TV leverantör såväl som bredband. Det har vi gjort för att vi på sådant sätt fått ett bättre avtal för båda delarna. Dels ett snabbare bredband 250/100 istället för 100/100. Men även bättre Digitalt TV utbud med bland annat Fiber TV för alla, Läs mer nedan vad Fiber TV innebär. TV T-1 Bas heter vårt nya kanalpaket. Enligt medföljande PDF kan ni även beställa extra kanaler enligt lista.

För att beställa tv-boxen, ring 0770-777 000 och uppge Brf Colosseum.

https://www.bredbandsbolaget.se/tv/det-har-ar-fiber-tv/index.html

Några saker att tänka på:

Ni som har andra kanaler utöver basutbudet, via ComHem behöver i så fall beställa dem via Bredbandsbolaget se medföljande dokument för kontaktuppgifter o urval. Ni kommer att få en HD-Box att installera. Se nedan

http://www.bredbandsbolaget.se/kundservice/tv/via-bredband-2/fragor-och-svar.html

Ni som vill ha TV i flera rum kan beställa till upp till 3 HD-boxar. Detta innebär en extrakostnad på 99 kr/st/månad.

Bredbandet

I samband med detta kan ni som vill (hoppas alla vill) byta ut er router i lägenheten till en som har mycket bättre prestanda. Så här skriver Bredbandsbolaget om denna:

HSB Brf Colosseum har tecknat ett nytt gruppanslutningsavtal på TV, bredband och telefoni med Bredbandsbolaget med start 2016-12-01. De nya tjänsterna är, bredband 250/100 Mbit/s och telefoni.

I det nya avtalet så har föreningen förhandlat fram nya bredbandsroutrar till alla boende, den nya bredbandsroutern som Bredbandsbolaget tagit fram har betydligt bättre prestanda än de tidigare routrar som Bredbandsbolaget erbjudit.

Om du redan är kund och inte har fått ny router så ska du ringa Bredbandsbolagets Kundservice på 0770-777 000 och beställa din nya router. Detta kan du göra samtidigt som du ringer och beställer  TV-boxen. Routern är kostnadsfri men frakt på 96 kr tillkommer, du lånar den så länge du är kund hos Bredbands-bolaget. Beställ en returfraktsedel om du redan idag har en router som ska bytas ut.

http://www.bredbandsbolaget.se/bredband/index.html

Är du ännu inte kund så ska du ange till Kundservice när du beställer dina tjänster att du även har rätt till premiumrouter.

Den modell som räknas som premiumrouter är Technicolor TG 799VAC Xtream.

De nya premiumroutern har bättre trådlöst nätverk (4 antenner) med wifi 802.11ac samt dualband (2,4 GHz och 5 GHz), den har även en teknik som heter beamforming som gör att den kan rikta signalen på det trådlösa nätverket dit där den ser att aktiva enheter befinner sig.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Städning i trapphus

Som flera märkt o påpekat har det varit ostädat i trapphusen senaste tiden. Detta beror på att vi har varit mellan städbolag. Från och med vecka 33 har vi ett nytt bolag som sköter städningen Miljöstäd heter de och har sin hemvist lokalt.

Styrelsen vill understryka att städfirman INTE städar i tvättstugan utan detta ligger på oss medlemmar som nyttjar tvättstugan. Det finns städverktyg där och man städa efter sig när sista maskinen är tömd.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Protokoll från årstämman 2016 tillgängligt

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma i maj tillgängligt för nedladdning från föreningens hemsida (Stämmoprotokoll).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsredovisning tillgänglig via hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen även i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Garagesopning nu på tisdag!

Garagesopning

Tisdag 26/4 8:30-16:00

IOT kommer vårstäda garaget där föreningens medlemmar har garageplats tisdagen 26 april mellan klockan 8:30 och 16:00. Mellan dessa tider måste alla medlemmar flytta sin bil för att sopningen ska kunna genomföras.

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inspektion av tvättmaskinsavlopp i badrum

Föreningen hade under sommaren en vattenskada i ett badrum vilket ledde till omfattande skador på omkringliggande lägenheter. Vid den påföljande utredningen framkom det att avloppsröret mellan tvättmaskin och vägg var bristfälligt inkopplat och att detta ledde till läckaget.
För att undvika framtida vattenskador har styrelsen beslutat att inspektera alla tvättmaskinsavlopp och åtgärda bristfälligt inkopplade avlopp.
För att minimera påverkan på föreningens medlemmar så samkörs inspektion och åtgärd av eldosor och tvättmaskinsavlopp.
Behöriga våtrumstekniker besöker lägenheter i port 34-40 under vecka 43 och port 42-48 under vecka 45.
Det är av yttersta vikt att ni är hemma när elektrikern och våtrumsteknikern kommer förbi alternativt lägger nyckel i nyckeltuben!

Infoblad 6 2015

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Inspektion av brandfarliga dosor

Ett flertal eldosor i föreningens lägenheter har under det senaste halvåret kortslutits p.g.a. felaktigt installerade wagokopplingar. Detta gäller framför allt eldosor i hallen där badrummets tvättmaskin och torktumlare är inkopplade. I enstaka fall har detta lett till en mindre rökutveckling.
Av brandsäkerhetsskäl har styrelsen beslutat att alla berörda eldosor ska inspekteras av behörig elektriker och de felaktigt installerade wagokopplingarna bytas ut.
Elektriker besöker lägenheter i port 34-40 under vecka 43 och port 42-48 under vecka 45.

Infoblad 6 2015

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Rensning av cyklar m.m.

Styrelsen märkte innan sommaren upp alla cyklar och större föremål som barnvagnar, snow-racers m.m. i barnvagnsrummen med märklappar/plastband.

De cyklar och föremål som fortfarande har märklapp/plastband efter 15 september kommer bortforslas av styrelsen.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Gemensamt bygglov inglasningar

Styrelsen har de senaste månaderna arbetat för att föreningen ska få ett nytt gemensamt bygglov för balkonginglasningar. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. ändrade regler kring byggloven men styrelsen arbetar fortfarande för en lösning tillsammans med Nacka kommun. Efter semesterledigheterna återupptas nu arbetet.

De boende som önskar glasa in sin balkong och inte vill vänta på ett gemensamt bygglov måste ansöka om ett eget bygglov hos Nacka kommun. Kostnaden per bygglov är ca 5000 kr. Flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.

Vänligen notera att man fortfarande måste upprätta ett avtal med styrelsen innan inglasningen påbörjas. Avtal finns för utskrift på föreningens hemsida.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar