Rensning av cyklar m.m.

Styrelsen märkte innan sommaren upp alla cyklar och större föremål som barnvagnar, snow-racers m.m. i barnvagnsrummen med märklappar/plastband.

De cyklar och föremål som fortfarande har märklapp/plastband efter 15 september kommer bortforslas av styrelsen.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Gemensamt bygglov inglasningar

Styrelsen har de senaste månaderna arbetat för att föreningen ska få ett nytt gemensamt bygglov för balkonginglasningar. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. ändrade regler kring byggloven men styrelsen arbetar fortfarande för en lösning tillsammans med Nacka kommun. Efter semesterledigheterna återupptas nu arbetet.

De boende som önskar glasa in sin balkong och inte vill vänta på ett gemensamt bygglov måste ansöka om ett eget bygglov hos Nacka kommun. Kostnaden per bygglov är ca 5000 kr. Flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.

Vänligen notera att man fortfarande måste upprätta ett avtal med styrelsen innan inglasningen påbörjas. Avtal finns för utskrift på föreningens hemsida.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Föreningens nya stadgar tillgängliga från hemsidan

Vid årsstämman i maj antogs föreningens nya stadgar som nu även blivit registrerade hos bolagsverket. De nya stadgarna finns tillgängliga för nedladdning från föreningens hemsida (Stadgar).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Problem med garageportarna

Just nu är det problem med öppningen och stängningen av samtliga garageportar. PM Larm har varit ute och fixat några delar men vissa problem kvarstår. UNA Portar kommer ut imorgon bitti och felsöker vidare.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Styrelse, revisorer och valberedning

Vid föreningsstämman den 12 maj 2015 valdes ny styrelse, revisorer samt valberedning. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Anette Ekstrand, ordförande, boende i port 40
Oscar Norberg, vice ordförande, boende i port 40
Peter Lundin, sekreterare och studieorganisatör, boende i port 38
Mats Höglund, ekonomiansvarig, boende i port 40
Sana Safai, ledamot, boende i port 48
Christoffer Johander, ledamot, boende i port 36
Sören Andersson, suppleant, boende i port 36
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Helena Hjelmberg, ordinarie, boende i port 38
Patrik Hedin, revisorsuppleant, boende i port 48

Valberedning
Helena Lundin, sammankallande, boende i port 38
Ulla Lindblad, boende i port 34
Jan Malmkvist, boende i port 42
Krister Svartsjö, boende i port 42

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Stämmoprotokoll tillgängligt via hemsidan

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma i maj tillgängligt för nedladdning från föreningens hemsida (Stämmoprotokoll).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsredovisning tillgänglig via hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsstämma 2015 – Förlängd anmälningstid till torsdag 23 april!

Årets föreningsstämma kommer äga rum tisdagen den 12 maj kl. 1900 restaurang Melanders i Nacka Forum.

Likt förra året kommer det att bjudas på enklare förtäring med snittar och ett glas öl/vin/alkoholfritt. För att vi ska kunna beställa rätt mängd mat behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl därför senast torsdagen 23 april om ni avser komma på stämman eller ej. Anmälan görs antingen på föreningens hemsida (Anmälan till årsstämma 2015) eller via talongen i senaste infobladet (lämnas i föreningsbrevlådan utanför tvättstugan).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Garanti slut – Inga fler garantiarbeten!

Styrelsen vill informera om att arbetet med åtgärderna från 5-årsbesiktningen nu börjar bli klara. Det är några få åtgärder kvar gällande de gemensamma utrymmena som kommer genomföras under våren. Alla lägenhetsspecifika fel har behandlats och avklarats.

Det är viktigt att poängtera att även om vi bor i en fastighet som känns nybyggd så har garantitiden nu alltså löpt ut. Det är därför nu väldigt svårt att få byggherren att acceptera att ett fel som upptäcks efter att garantitiden löpt ut faktiskt uppkommit under garantitiden.

Fel som upptäcks i lägenheterna såväl som fastigheten i övrigt bör alltid felanmälas, förslagsvis hos HSB Servicecenter. Fastighetsskötaren kommer då ut och undersöker felet. I vissa fall kan fastighetsskötaren lösa problemet och i andra fall behöver hantverkare kallas in. Föreningens stadgar bestämmer om den enskilde medlemmen eller föreningen måste betala för åtgärden.

Stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida under Stadgar.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OVK Uppföljning

Inom kort kommer ventilationsfirman Cistes som genomförde OVK-rensningen att påbörja åtgärda de fel som hör till gemensamma utrymmen och fastighetens ventilationssystem. I samband med detta kommer styrelsen att informera berörda medlemmar om lägenhetsspecifika åtgärder som behöver genomföras.

Det är av yttersta vikt att berörda medlemmar tar till sig information och åtgärdar felen så att OVK-besiktningen kan slutföras.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar