Årsredovisning tillgänglig via hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen även i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Garagesopning nu på tisdag!

Garagesopning

Tisdag 26/4 8:30-16:00

IOT kommer vårstäda garaget där föreningens medlemmar har garageplats tisdagen 26 april mellan klockan 8:30 och 16:00. Mellan dessa tider måste alla medlemmar flytta sin bil för att sopningen ska kunna genomföras.

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inspektion av tvättmaskinsavlopp i badrum

Föreningen hade under sommaren en vattenskada i ett badrum vilket ledde till omfattande skador på omkringliggande lägenheter. Vid den påföljande utredningen framkom det att avloppsröret mellan tvättmaskin och vägg var bristfälligt inkopplat och att detta ledde till läckaget.
För att undvika framtida vattenskador har styrelsen beslutat att inspektera alla tvättmaskinsavlopp och åtgärda bristfälligt inkopplade avlopp.
För att minimera påverkan på föreningens medlemmar så samkörs inspektion och åtgärd av eldosor och tvättmaskinsavlopp.
Behöriga våtrumstekniker besöker lägenheter i port 34-40 under vecka 43 och port 42-48 under vecka 45.
Det är av yttersta vikt att ni är hemma när elektrikern och våtrumsteknikern kommer förbi alternativt lägger nyckel i nyckeltuben!

Infoblad 6 2015

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Inspektion av brandfarliga dosor

Ett flertal eldosor i föreningens lägenheter har under det senaste halvåret kortslutits p.g.a. felaktigt installerade wagokopplingar. Detta gäller framför allt eldosor i hallen där badrummets tvättmaskin och torktumlare är inkopplade. I enstaka fall har detta lett till en mindre rökutveckling.
Av brandsäkerhetsskäl har styrelsen beslutat att alla berörda eldosor ska inspekteras av behörig elektriker och de felaktigt installerade wagokopplingarna bytas ut.
Elektriker besöker lägenheter i port 34-40 under vecka 43 och port 42-48 under vecka 45.

Infoblad 6 2015

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Rensning av cyklar m.m.

Styrelsen märkte innan sommaren upp alla cyklar och större föremål som barnvagnar, snow-racers m.m. i barnvagnsrummen med märklappar/plastband.

De cyklar och föremål som fortfarande har märklapp/plastband efter 15 september kommer bortforslas av styrelsen.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Gemensamt bygglov inglasningar

Styrelsen har de senaste månaderna arbetat för att föreningen ska få ett nytt gemensamt bygglov för balkonginglasningar. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. ändrade regler kring byggloven men styrelsen arbetar fortfarande för en lösning tillsammans med Nacka kommun. Efter semesterledigheterna återupptas nu arbetet.

De boende som önskar glasa in sin balkong och inte vill vänta på ett gemensamt bygglov måste ansöka om ett eget bygglov hos Nacka kommun. Kostnaden per bygglov är ca 5000 kr. Flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.

Vänligen notera att man fortfarande måste upprätta ett avtal med styrelsen innan inglasningen påbörjas. Avtal finns för utskrift på föreningens hemsida.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Föreningens nya stadgar tillgängliga från hemsidan

Vid årsstämman i maj antogs föreningens nya stadgar som nu även blivit registrerade hos bolagsverket. De nya stadgarna finns tillgängliga för nedladdning från föreningens hemsida (Stadgar).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Problem med garageportarna

Just nu är det problem med öppningen och stängningen av samtliga garageportar. PM Larm har varit ute och fixat några delar men vissa problem kvarstår. UNA Portar kommer ut imorgon bitti och felsöker vidare.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Styrelse, revisorer och valberedning

Vid föreningsstämman den 12 maj 2015 valdes ny styrelse, revisorer samt valberedning. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Anette Ekstrand, ordförande, boende i port 40
Oscar Norberg, vice ordförande, boende i port 40
Peter Lundin, sekreterare och studieorganisatör, boende i port 38
Mats Höglund, ekonomiansvarig, boende i port 40
Sana Safai, ledamot, boende i port 48
Christoffer Johander, ledamot, boende i port 36
Sören Andersson, suppleant, boende i port 36
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Helena Hjelmberg, ordinarie, boende i port 38
Patrik Hedin, revisorsuppleant, boende i port 48

Valberedning
Helena Lundin, sammankallande, boende i port 38
Ulla Lindblad, boende i port 34
Jan Malmkvist, boende i port 42
Krister Svartsjö, boende i port 42

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Stämmoprotokoll tillgängligt via hemsidan

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma i maj tillgängligt för nedladdning från föreningens hemsida (Stämmoprotokoll).

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar