Historik

Bostadsrättsföreningen Colosseum bildades den 21 november 2006 och registrerades den 14 december 2006. Lägenheterna färdigställdes under 2009. Inflyttning skedde successivt under 2009 och 2010. Bostadsrättsföreningen innehåller 85 lägenheter. HSB bostadsrättsförening Colosseum är den andra bostadsrättsföreningen av totalt tre som har uppförts vid Nacka Forum. Inom området finns garage som samtliga bostadsrättsföreningar kan utnyttja. Huset är bågformat vilket skapar speciella lägenheter. Balkonger och uteplatser finns mot en grön innergård med lekplatser.

I bostadsrättsföreningens omedelbara närhet finns affärer, matbutiker, caféer och restauranger.