Styrelsen

Vid föreningsstämman den 2 maj 2023 valdes ny styrelse.
Vid det konstituerande styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Gun Selldén, ordförande
Sören Andersson, vice ordförande
Mats Höglund, ekonomiansvarig
Henrik Edelstam, sekreterare
Victoria Carrasco Cárdenas, ledamot
Christer Godin, ledamot
Robin Hammar, ledamot
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Anette Reibo, suppleant

Valberedning
Helena Lundin, ordförande
Sara Sanchez
Tord Jansson
Nobel Waliullah Henning

Preliminära datum för styrelsemöten 2023
Styrelsens ordinarie styrelsemöten sker den 3:e tisdagen i månaden kl 18.30.