Styrelsen

Vid föreningsstämman den 28 maj 2020 valdes ny styrelse. Vid det första styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse
Sören Andersson, ordförande
Louise Englund, vice ordförande samt informations- och IT ansvarig
Christian Hofhans, sekreterare
Mats Höglund, ekonomiansvarig
Henrik Edelstam, ledamot
Gun Selldén, hållbarhetsfrågor/GDPR
Maria Sahlén, ledamot, HSB

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Patrik Hedin, suppleant

Valberedning
Helena Lundin
Sara Sanchez
Kenneth Andersson, sammankallande

Preliminära datum för styrelsemöten 2021
13 april, 11 maj, 8 juni