Styrelsen

Vid föreningsstämman den 2 maj 2024 valdes ny styrelse.
Vid det konstituerande styrelsemötet fördelades därefter posterna inom styrelsen.

Styrelse

Gun Selldén, ordförande & ekonomi

Sören Andersson, vice ordförande & ekonomi

Henrik Edelstam, sekreterare

Christer Godin, ledamot

Robin Hammar, ledamot

Joel Eriksson, ledamot

Khashayar Farmanbar, HSB-ledamot

Revisorer
Krister Svartsjö, ordinarie
Anette Reibo, suppleant

Valberedning
Helena Lundin, sammankallande
Sara Sanchez
Melody Bristow
Nobel Waliullah Henning

Preliminära datum för styrelsemöten 2024
Styrelsens ordinarie styrelsemöten sker den 3:e tisdagen i månaden kl 18.30.