Allmänna ordningsregler

Allmänna ordningsregler

För alla medlemmars trivsel och trevnad ber er att respektera föreningens fastställda ordningsregler.

Det åligger bostadsrättshavaren att:

 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • Ej använda lägenhet eller lokal inom föreningen för annat ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende.
 • Att efter kl 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.
 • Ej lämna port och dörr till föreningens utrymmen olåst.
 • Vara sparsam med värme samt varmt och kallt vatten.
 • Hushållssopor ska läggas väl insalgna i sopkärlet och returpapper och återvinning ska placeras i avsedda behållare och sopsorteringsrummet.
 • Ej sätta upp blomlådor utanför fönster och balkong.
 • Ej ställa cyklar eller barnvagnar i port och trappuppgång.
 • Ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.
 • Direkt anmäla till felanmälan sådan skada som omedelbart måste avhjälpas. Även upptäckt av skadedjur ska anmälas omedelbart.
 • Hålla hundar kopplade både i trapphusen och på gården. Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården och du som hundägare är ansvarig för att det inte sker.
 • Ej röka i gemensamma utrymmen.
 • Följa de föreskrifter som finns för tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen som står till boendes förfoganden.
 • Följa föreningens stadgar.

Föreningens samarbetskommitté tagit fram ytterligare ordningsregler:

 • Det är inte tillåtet att kasta fimpar och snus på gården.
 • Motorfordon får varken framföras eller parkeras på gården. Uppställningsplats för cyklar/mopeder finns i anslutning till Capetoliums garage. Det är också möjligt att hyra garageplats för motorcyklar.
 • I varje portuppgång finns ett rum som i första hand är avsett för barnvagnar och rullstolar. Cyklar hänvisas antingen till gården eller till den uppställningsplats som finns i anslutning till Capitoleums garage.
 • Föräldrar ansvarar för att nätet över sandlådan återställs.

Enligt föreningens stadgar § 36 är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla uteplatser och balkonger. Det innebär exempelvis att du som medlem är skyldig att olja in din trätrall. I paragrafen regleras rättigheter och skyldigheter mellan den boende och föreningen.