Ordningsregler för brf Colosseum

Ordningsreglerna har betydelse bl.a. därigenom att föreningens stadgar i § 44 p. 7 reglerar grunderna för förverkande av bostadsrättslägenhet. En av förverkandegrunderna är att ”bostadsrättshavaren eller den som bostadsrätten är upplåten till i andra hand [—] inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler”.

Det åligger bostadsrättshavaren eller den som bostadsrätten är upplåten till i andra hand att:

 • Vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • Ej använda lägenhet eller lokal inom föreningen för annat ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende.
 • Före kl. 08:00 och efter kl. 22.00 ta särskild hänsyn till ljudnivå i lägenhet eller lokal.
 • Ej lämna port och dörr till föreningens utrymmen olåst.
 • Vara sparsam med värme samt varmt och kallt vatten.
 • Lägga hushållssopor väl inslagna i sopkärlet och lägga returpapper och återvinning i avsedda behållare i sopsorteringsrummet.
 • Vika ihop skrymmande kartonger innan de läggs sopkärl i sopsorteringsrummet.
 • Ej sätta upp blomlådor utanför fönster och balkong.
 • Ej ställa cyklar eller barnvagnar i port och trappuppgång.
 • Ej belamra entréer eller andra gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter.
 • Hålla gångvägar på gården fria från cyklar, leksaker och annat som man kan snubbla på.
 • Återställa nätet över sandlådan.
 • Ej placera dörrmatta utanför dörren.
 • Direkt anmäla till felanmälan (se hemsidan) sådan skada som omedelbart måste avhjälpas.
 • Omedelbart anmäla till felanmälan (se hemsidan) förekomst av skadedjur.
 • Hålla hundar kopplade både i trapphusen och på gården.
 • Ej rasta hundar på gården.
 • Ej röka i gemensamma utrymmen.
 • Följa de föreskrifter som finns för tvättstugan och övriga gemensamma utrymmen som står till boendes förfoganden (se hemsidan).
 • Följa de föreskrifter som finns för grillning (se hemsidan).
 • Ej kasta fimpar, snus och skräp på gården eller i gemensamma utrymmen.
 • Ej framföra eller parkera motorfordon på gården.
 • Parkera cyklar antingen i cykelställen vid de övre garagen, cykelställen på gården eller i det rum (finns i varje portuppgång mot gården) som är avsett för cyklar och barnvagnar.
 • Underhålla uteplatser och balkonger (se § 36 i föreningens stadgar). Trätrall på uteplatser skall oljas in årligen.

Ordningsreglerna är fastställa av styrelsen vid styrelsemöte 2022-10-18.