Cykelparkering

Cyklar och mopeder hänvisas antingen till gården eller till den uppställningsplats som finns i anslutning till Capitoleums garage. Hushållsnyckeln passar till detta lås. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras i trapphusen.