Cykelparkering

Cyklar och mopeder hänvisas antingen till gården eller till den uppställningsplats som finns i anslutning till Capitoleums garage. Hushållsnyckeln passar till detta lås. Cyklar får av säkerhetsskäl inte placeras i trapphusen. Undantaget är de öppna ytor under trappen på bottenplanet i port 36-40 som får användas till cykelparkering.