Policy för garageplats med laddbox

Samfällighetens styrelse har beslutat att installera 76 laddboxar. Antalet platser är beslutat baserat på resultatet från den senaste enkäten med föreningarnas medlemmar, statistik över de senaste årens användning av elbilar samt den förväntade användningen av elbilar de kommande 5-10 åren.

Laddboxarna är fördelade relativt jämnt över de tre garagen med 25 laddboxar i nedre garaget, 22 laddboxar i övre garaget vid Palatinen och 29 laddboxar i övre garaget vid Capitolium. Laddboxarna är placerade för att optimera installation och minska kostnader för installation, samt för att tillmötesgå rekommendationer om brandsäkerhet.

Eftersom alla platser idag har befintliga hyresgäster så innebär det att befintliga hyresgäster efter installationen kommer ha en parkeringsplats med eller utan laddbox. Samfällighetens styrelse har beslutat att nyttjande av laddboxar ska gå före befintliga platser. Detta innebär att du som idag hyr en parkeringsplats där laddbox kommer installeras kan komma att behöva byta plats om du inte vill hyra garageplats med laddbox. Om du blir ombedd att byta plats så kommer du få en annan parkeringsplats i samma garage d.v.s. nedre garaget om du idag har en plats i nedre garaget.

Priset för den konsumerade elen sätts av samfällighetens styrelse och kan variera över tid, framför allt under uppstartsperioden. Samfälligheten har för avsikt att sätta ett självkostnadspris utan avsevärt påslag.