Området kring Brf Colosseum

Samfälligheten

Det finns en samfällighet som ägs tillsammans av Brf Colosseum, Brf Palatinen och Brf Capitolium. Samfälligheten sköter uthyrning av våra garage samt ansvaret för städning/snöröjning till garagen och vissa trottoarer i området. Parkeringsplatser mellan Brf Capitolium och Brf Colosseum samt parkeringsplatser på Romansvägen ned mot Nacka Forums vårdcentral är samfällighetens ansvar. Förvaltare är Storholmen Förvaltning AB.

Bostadsrättsföreningen Colosseum

Det finns enbart bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Colosseum. Under fastigheten finns garage samt affärslokaler som inte tillhör fastigheten Colosseum. Bostadsrättsföreningens ansvar börjar på första planet med bostadsrätter. Sedan kan föreningen t.ex ha ett ansvar för portuppgångarna som är på affärsplansplanet samt trappan från Romansvägen upp till gården.

Övriga

I området finns två ytterligare parter som sköter underhåll samt renhållning. Det är Nacka kommun och Nacka Forum.