Städning

Städning av trapphusen sker varje måndag. Städning av soprum, källsorteringsrum och fönsterputsning i trapphus sker vid behov.

Trapphusen får inte användas för förvaring om de hindrar utrymningsvägar. Städfirman ber också alla att ta in sin dörrmatta på städdagar för att underlätta städning.