Styrelsebrevlåda

Föreningens styrelsebrevlåda är placerad utanför tvättstugan på gaveln bredvid port 46. I styrelsebrevlådan är du välkommen att lägga meddelanden om du har synpunkter som bör föras fram till styrelsen eller om du har frågor som bör behandlas av samarbetskommittén.