Elementfilter

Det är upp till föreningens medlemmar att själva införskaffa elementfilter till intagsventilerna under fönstren. Filtren heter Easy-Vent och kan beställas från Acticon, https://www.acticon.se/filterbutik/filter/komfortfilter/

Easy-Vent är ett luftdon för ventilation av bostäder. Luftdonet är en separat tilluftsenhet med filter som sitter monterat bakom elementen i vardagsrum och sovrum. Syftet med dessa är att tillföra lägenheten filtrerad och förvärmd friskluft.

För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft ska filter bytas ut med jämna mellanrum.

Skötselanvisning och hur man byter filter