Hemförsäkring – Bostadsrättstillägg

Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsförsäkringsavtal med Nordeuropa Försäkring som anlitat Sedgwick för skadereglering. I det fastighetsförsäkringsavtalet finns även ett bostadsrättstillägg.

Bostadsrättstillägget täcker det som medlemmen själv ansvarar för i lägenheten enligt föreningens stadgar såsom t ex ytskikt som golv, tak och fast inredning.

I de hemförsäkringar som tecknas av varje medlem är det brukligt att bostadsrättstillägget är ett komplement till hemförsäkringen. Föreningen betalar detta bostadsrättstillägg och det behöver således inte tecknas via den enskilde medlemmens hemförsäkring.

OBS!! Hemförsäkring måste varje enskild medlem ordna med själv.