Inglasning av balkong

För närvarande saknas gemensamt bygglov för inglasning av balkong. Styrelsen arbetar på en ny ansökan om gemensamt bygglov men p.g.a. ändrade regler saknas ännu en lösning tillsammans med Nacka kommun.

De boende som önskar glasa in sin balkong och inte vill vänta på ett gemensamt bygglov måste ansöka om ett eget bygglov hos Nacka kommun. Kostnaden per bygglov är ca 5000 kr. Flera grannar kan gå samman och skicka en gemensam ansökan för att på så sätt dela på kostnaden.

Vänligen notera att man fortfarande måste upprätta ett avtal med styrelsen innan inglasningen påbörjas!

Avtal för inglasning av balkong