Lägenhetsnummer

Skatteverket har på uppdrag av riksdagen infört ett nationellt register av bostadslägenheter. Det betyder att du som lägenhetsinnehavare har fått ett andra lägenhetsnummer(fyrställigt) utöver det som används av Brf Colosseum (tvåställigt).

Vid kontakt med myndigheter ska det fyrställiga numret användas.

Föreningens lägenhetsnummer finns ovanför ytterdörren till varje lägenhet. På namntavlan i varje portuppgång finns skatteverkets lägenhetsnummer för varje lägenhet.