Ombyggnation

Önskemål om egna externa byggnationer eller anläggningar måste stämmas av med styrelsen.

Du har rätt att göra förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som t ex att flytta dörrar, väggar eller ändra ledningar för vatten, avlopp, värme eller el. Detsamma gäller för ventilationskanaler och anordningar för informationsöverföring dvs kabel-TV och bredband.