Överlåtelse av lägenhet

Enligt föreningens stadgar (§32) har föreningen rätt att ta ut en överlåtelseavgift av medlemmen för arbete vid övergång av lägenheten på ett belopp på högst 2,5% av prisbasbeloppet.

Den överlåtande medlemmen blir fakturerad en avgift som i dagsläget ser ut på följande sätt:
Prisbelopp 2021: 47.600 SEK *2,5% = 1.190 SEK

Frågor kring överlåtelse kontakta HSB Servicecenter.