Pant

Enligt föreningens stadgar (§32) har föreningen rätt att ta ut en pantavgift av medlemmen för arbete vid pantsättnigen av lägenheten på ett belopp på högst 1% av aktuella prisbasbeloppet.

En pantsättningsavgift tas därmed ut för varje noterad pant (gäller även omsättning av lån) och ser i dagsläget ut på följande sätt:

Prisbasbelopp 2021: 47.600 SEK *1% = 476 SEK

Frågor kring överlåtelse kontakta HSB Servicecenter.