Stadgar

Bostadsrättsföreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Stadgar för brf Colosseum

I och med förändringar i bostadsrättslagen kommer våra stadgar att behöva justeras. Detta var en beslutspunkt på årsstämman 2023 och kommer att vara det även på årsstämman 2024. Du kan redan nu titta på de föreslagna förändringarna. 

Förslag till ändringar i stadgarna

Ett svar på Stadgar

  1. Pingback: Föreningens nya stadgar tillgängliga från hemsidan | Brf Colosseum

Kommentarer är stängda.