Tvättstuga

I föreningen finns en gemensam tvättstuga som alla medlemmar har rätt att nyttja. Tvättstugan finns i samma port som går till styrelserummet.

Tvättstugan har en elektronisk bokningstavla. Bokning och avbokning sker med hjälp av kodbrickan. Tvättiderna är som tidigare + 30 minuters överlappning om extra torktid behövs.

För att boka via webben gå till http://brfcolosseum.dyndns.org.
Där skriver du in ditt bricknummer (AM-numret på brickan) och ditt lösenord är port och lägenhetsnummer i ett (4 siffror långt). Om du exempelvis bor i port 48 och har lägenhet 79, blir lösenordet 4879. Om du exempelvis bor i port 34 och har lägenhet 1, blir lösenordet 3401

Den gamla bokningstavlan är bortforslad till återvinningscentralen och alla nycklar till bokningslåsen kan läggas i metallåtervinningstunnan i vårt återvinningsrum.

Tvättstugan är ett av våra viktigaste gemensamma utrymmen och en plats där många goda relationer skapas. Följ därför noga dessa instruktioner:

  • Tvättiderna är 06.00-22.00. Passen är 4 timmar. Övriga tider får tvättstugan inte nyttjas.
  • Håll tvättiden så att din granne kan börja i tid.
  • Tvättiden ska användas inom 30 minuter annars blir du automatiskt avbokad. Då har din granne rätt att nyttja tvättiden.
  • Den som tvättar före dig har rätt att ha sin tvätt kvar för torkning en halvtimme in på din tid.
  • Tvättmaskinerna får inte användas till grovtvätt (mattor och liknande).
  • Tvättmaskinerna får inte användas till att färga kläder. Den färg som finns kvar i maskinen kommer då att färga din grannes tvätt.
  • Bygelbehåar måste alltid tvättas i en tvättpåse.
  • Efter avslutad tvätt ska maskiner och utrymmen rengöras noggrant. Luddfiltret i torktumlaren ska göras rent. Ta bort eventuella tvätt- och sköljmedelsrester. Torka av maskiner, bänkar samt torkskåp med en fuktig trasa. Sopa samt torka av golvet. Lämna tvättstugan så som du själv vill finna den.
  • Det är förbjudet att röka i tvättstugan.
  • Husdjur får ej vistas i tvättstugan.

Upptäcker du något fel – gör genast en felanmälan