El

Brf Colosseum tillämpar enhetsmätning av el, vilket innebär att det är föreningen som tecknar avtal med nät- och elleverantörerna. Du som enskild medlem har därför inget eget el-abonnemang.

Lägenheternas elförbrukning avläses kvartalsvis. Kostnaden debiteras därefter med en tredjedel per månad på hyres- och avgiftsavierna från HSB.

Hyresavier period Period el
kv 1 20XX (jan, feb, mars) 0825-1125
kv 2 20XX (apr, maj, jun) 1125-0225
kv 3 20XX (jul, aug, sep) 0225-0525
kv 4 20XX (okt, nov, dec) 0525-0825