Grillning

Brf Colosseum tillåter inte att du grillar med kolgrill på din balkong. Du som vill grilla med kolgrill kan göra det ute på stengången.

Det är under vissa omständigheter tillåtet att grilla med gasolgrill och elgrill. För säkerhetens och för trivselns skull är alla föreningens medlemmar skyldiga beakta följande regler:

  • Innan du börjar grilla tala med dina närmaste grannar om de samtycker till att du grillar. Grilla inte om det blåser os till grannen. Om röken stör kan det räknas som en olägenhet för människors hälsa.
  • Tänk på brandsäkerheten! Vid kolgrillning bör du ha en hink vatten intill grillen och ställ alltid grillen långt ut från väggen och långt från brännbart material.
  • Av brandsäkerhetsskäl tillåts inte tändvätska i de fall grillning sker på en kolgrill. Det finns elektriska grilltändare att köpa, som även är bättre ur miljösynpunkt.
  • Ta hand om din aska på ett ansvarsfullt sätt och se till att din aska inte blåser till grannen. Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem Du får under inga omständigheter kasta kolrester i soprummen.
  • På en liten balkong full med möbler och textiler eller en inglasad balkong är det rent olämpligt att grilla även med gasol- och elgrill. Storstockholms Brandförsvar skriver på sin hemsida: ”Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Därför rekommenderar vi starkt att man inte grillar på balkongen.”
  • Gasolgrillar kräver gasol och det finns regler för hur gasol ska förvaras.
  • I flerbostadshus får maximalt två gasolbehållare med en volym av vardera 5 liter förvaras.
  • På en öppen balkong för maximalt en behållare i storlek P11, det vill säga 30 liter förvaras.
  • På en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus.
  • Förvaring av gasoltuber i vindsförråd, källarförråd samt flerbilsgarage är förbjudet.

Använd sunt förnuft. I många bostadsrättsföreningar tillåts inte grillning alls, men vi hoppas att alla gemensamt kan ta det ansvar som krävs för att detta ska fungera. Ta hänsyn till dina grannar!