Brf Colosseums årsstämma 2022

Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 24 maj kl 19.00 i Forumkyrkan.

Kallelse och dagordning finns här.

Årsredovisningen för 2021 finns under fliken Föreningen / Årsredovisningar.

Kallelse och dagordning finns även på anslagstavlorna i respektive trappuppgång.  

Välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Container

Hej på er, ännu mer vårstädning på gång! 
 
En container kommer att ställas upp vid vändplanen den 18/5 och är öppen mellan 16.00-20.00. 
 
Passa på att rensa ut och slänga saker som annars skulle till Återvinningscentralen. Förra året blev det även som en egen liten återvinningscentral då flera föremål hittade nya ägare. 
 
Väl mött! 
Styrelsen
 
 
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Dags för cykelrensning!

I vissa cykel- och barnvagnsrum är det tvärfullt och många cyklar verkar inte användas alls. Men vi vet inte. Kanske tillhör de medlemmar som har flyttat?

För att få klarhet i detta kommer det genomföras en rensning. Ett buntband med texten ”Klipp bort buntbandet och lappen senast 10 juni för att undvika att dina ägodelar blir bortforslade. / Styrelsen” kommer att sättas på alla föremål i rummen.  För att veta att föremålen har en ägare måste buntbandet tas bort senast den 10 juni – av dig som är ägare. Alla föremål med buntband som är kvar kommer att forslas bort och lagras i tre månader innan de slängs eller skänks bort.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nytt (och enklare) sätt att anmäla sig till garageplats!

Från och med nu blir det enklare för dig som vill ha en parkeringsplats. Då vi är tre föreningar som delar på garagen är det bättre att samfälligheten hanterar detta. För att ställa dig i kö för en garageplats (med eller utan laddstolpe), gå in på hemsidan för Forum Nacka Samfällighetsförening

Mer information om våra garage och hur det fungerar med våra laddstolpar hittar du här

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Installation av laddboxar i garaget

Samfällighetens styrelse har beslutat att installerat laddboxar i alla tre garage med start torsdag 9 december med förhoppning om färdigställande innan julhelgen.

Du som har en parkeringsplats där laddbox ska installeras behöver lämna 1,5 meter lucka framför din bil för att underlätta installation. Vänligen se lapp placerad på din bil 2021-12-08.

För mer information om laddboxarna, vänligen läs detta.

Vill du ställa dig i kö för laddbox, vänligen anmäl dig på hemsidan för Forum Nacka Samfällighetsförening.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemserbjudanden!

Visste du att… 

För dig som HSB-medlem har de flera fina erbjudanden. Vad sägs till exempel om 20 procent rabatt på Scandinavian Safes två mest sålda modeller av säkerhetsskåp?

Eller, om du har svårt att få plats med alla dina prylar hemma, får du förvara upp till 10 flyttlådor gratis hos Vinden, ett företag som erbjuder smart magasinering av dina saker. De hämtar upp det du vill förvara och fotograferar dina saker så att du enkelt kan se vad du har lagrat – direkt i appen. Du betalar endast för det utrymme som används och du kan när som helst beställa hem sakerna igen.

Det finns många fler erbjudanden, dessa hittar du här. 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tips framförallt för dig utan bil – mobila kretsloppscentralen

Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till Nacka Vatten och Avfalls mobila kretsloppscentral. De stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar. Nästa tillfälle är den 10 oktober 2021 vid Rusta/Ica Maxi.

Mer info hittar du här

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Har du grovsopor hemma?

Om du har grovsopor hemma som borde forslas till återvinningscentralen? Låt dem ligga några dagar till i så fall – och passa på att slänga dem i den container som kommer att ställas upp på vändplanen mellan husen vid port 42. 

Den 25/5 mellan kl 17-20 finns den på plats! 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brf Colosseums årsstämma 2021

Årets föreningsstämma äger rum onsdagen den 19 maj.

Med anledning av situationen med Covid-19 har styrelsen i samråd med HSB beslutat att årets stämma blir en stämma med enbart poströstning.

Mer information och röstsedel kommer att delas ut i postfacken under vecka 19

Kallelse och dagordning finns här.

Årsredovisningen finns här.

Kallelse och dagordning finns även på anslagstavlorna i respektive trappuppgång.  

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

BYTE AV FÖRVALTARE AV SAMFÄLLIGHETENS GARAGE

BRF Colosseum är tillsammans med grannföreningarna Palatinen och Capitolium delägare i Forum Nacka Samfällighet som äger och förvaltar
garagen och parkeringsplatserna.

Samfällighetens styrelse har nyligen tecknat avtal med ny förvaltare om
ekonomisk och teknisk förvaltning gällande garage och uthyrning av
parkeringsplatser.

Avierna för parkeringsplatserna kommer fr.o.m. januari 2021 att ha
nya fakturauppgifter. Avierna skickas ut med post i början av
december. Mer information om e-faktura m.m. kommer med avierna.

Frågor gällande följande hänvisas fr.o.m. 1 januari 2021 till Storholmen
Förvaltning AB:
 Ställa sig i kö för parkeringsplats
 Aktuella köer och kötider
 Hyresavgifter parkeringsplatser
 Felanmälan på garage och parkeringsplatser

OBS! Detta gäller specifikt Samfälligheten och garagen, inte BRF
Colosseums egna förvaltningsavtal.

Mer information kommer inom kort på föreningens hemsida samt i
fastighetens entréer efter årsskiftet.

Vänligen
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar