Renovering av garaget i Nacka Forum

Centrumledningen för Nacka Forum har lämnat följande information om renoveringen av sitt garage (informationen avser alltså inte Samfällighetens garage):

”Nacka Forum kommer att genomföra en renovering av garaget om totalt 4 plan. Renoveringen genomförs då garaget är slitet och i behov av renovering. Arbetet inleds i juni 2023 och planerar att avslutas under det fjärde kvartalet 2025.
Första etappen beräknas pågå från juni till november 2023 på plan 0. Arbete kommer att ske under helgfria vardagar. Störande arbeten kan komma att utföras mellan 08.00-17.00.
Inför varje ny etapp kommer vi att uppdatera er direkt via era styrelser. Vi kommer även löpande att informera kring projektet på vår hemsida, www.nackaforum.se”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Garagestädning 17 maj

Onsdagen den 17 maj kl. 8-16 är det städning av garaget. Parkera inte i garaget under denna tid.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Underhåll av altaner

Det är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att underhålla både altanen och spaljén. Se till att den är hel och ren samt ge den en strykning av olja med jämna mellanrum så håller den längre. 

Styrelsen har köpt in altanbehandling och rengöringsmedel för de som vill bättra på sina egna altaner. Kontakta styrelsen för att få produkterna. Räcker så länge det finns kvar så först till kvarn! 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vissa störningar den 2 maj kl. 7-16

Den 2 maj kl. 07:00–16:00 kommer det att bli vissa störningar i leveransen av kall- och varmvatten, värme och fläktar. Detta beror på att vi då kommer att installera ett nytt webbaserat system för styrning och övervakning av kall- och varmvatten, värme och ventilation. Kall- och varmvatten kan utan förvarning kopplas på igen. Lämna inte kranar och duschblandare i öppet läge.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årets händelse är snart här – Årsstämman

Årsstämman 2023 kommer att hållas i Forumkyrkan tisdagen den 2 maj kl. 19:00. Kallelse med dagordning har satts upp på anslagstavlorna och i portarna.

Efter stämman samlas vi på Asian Delicious för lite dryck och tilltugg. Anmälningstalonger har delats ut i postfacken. Lämna i föreningens brevlåda vid tvättstugan senast den 24 april. För deltagande endast vid stämman krävs ingen föranmälan.

Årsredovisning för 2022 finns under fliken Föreningen / Årsredovisningar.

Med anledning av ändringar i bostadsrättslagen kommer en beslutspunkt vara att godkänna en ändring av våra stadgar. Förslaget till nya stadgar är utarbetade av HSB som har utgått från våra befintliga stadgar och ändrat på de punkter som behöver ändras med hänsyn till förändringarna i lagen.

De viktigaste ändringarna framgår av § 36 och 37 samt § 44 p. 11 i de föreslagna stadgarna.

Här kan ni redan nu läsa om förslaget till de nya stadgarna.  

Beslut om förändring i stadgarna skall tas på två varandra följande föreningsstämmor innan de kan träda i kraft.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Uppdatering: Individuell debitering av varm- och kallvatten

Precis när detta publicerades upptäckte vi att det inte riktigt stämmer mot vad som står på fakturorna.

Det har blivit fel i informationsöverföringen från de som läser av vattenmätarna och HSB som hanterar faktureringen och det kommer rättas till och krediteras när avierna skickas ut för nästa kvartal (avseende juli, juni, augusti). Betala därför enligt avierna som ligger.

Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att vi ska gå över till att också använda individuell mätning av vattenförbrukningen vilket innebär att det har installerats två vattenmätare för varje bostadsrätt, en för kallvatten och en för varmvatten. Installationen gjordes under slutet av 2022 och vi har nu mätvärden för varje bostadsrätt från 1 januari 2023.

Avsikten är att varje bostadsrätt betalar för sin egen vattenförbrukning och att detta leder till en sänkning av den totala förbrukningen i vår förening, vilket är leverantörens erfarenhet från andra installationer där de ofta ser besparingar på 10–20% av föreningens totala vattenkostnader.

Aviseringen av vattenförbrukningen kommer göras på samma sätt som för elen och detta kommer sannolikt ske med fyra månaders förskjutning. Det innebär att från och med aviseringen av månadsavgiften för maj så tillkommer två nya kostnadsposter, en för varmvatten och en för kallvatten, och denna avser förbrukningen i januari.

Till att börja med blir kostnaden 115 kronor/kubikmeter för varmvatten och 45 kronor/kubikmeter för kallvattnet, men denna kostnad kan givetvis komma att ändras beroende på föreningens kostnader för varm- och kallvatten.

Styrelsen har också analyserat om det är möjligt att sänka månadsavgiften mot bakgrund av den individuella debiteringen, men vi har kommit fram till att det är för stor osäkerhet med alla kostnadsökningar för att det ska vara möjligt. Flera leverantörer har höjt sina priser med över 10 %. Därtill kommer en osäkerhet om vilken räntenivå som blir gällande då vi i slutet av mars skall omsätta lån på 15 MSEK.

Det är svårt att bedöma hur stor höjningen av den totala månadskostnaden generellt blir (dvs. avgift + kostnad för varm- och kallvattenförbrukning + kostnad för elförbrukning) men den lär sannolikt överstiga 5 %. Detta beror på att vattenförbrukningen kommer att vara olika för varje bostadsrätt.

För den som vill veta mer om tekniken och följa sin egen förbrukning finns möjlighet att gå ut i trapphallen och läsa av de båda mätarna. De sitter i ett skåp med pardörrar på varje våningsplan och samma nyckel som går till cykelrummen passar. Du kan också läsa mer om tekniken om du går in på hemsidan till leverantören av utrustningen imd-system.se

Föreningens medlemmar kommer också få digital tillgång till sin förbrukning på leverantörens portal, en separat blankett följer med detta nyhetsbrev där du behöver fylla i lite uppgifter för att styrelsen ska kunna registrera dig i portalen. Tyvärr finns ingen möjlighet till självregistrering.

Vi har tidigare samlat in epostadresser när våra nyckelbrickor lämnades ut men det var enbart för detta syfte och enligt GDPR har vi inte rätt att använda dessa epostadresser för ett annat ändamål utan medgivande, därför ber vi återigen om epostadresser. Ett formulär kommer till din brevlåda.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ytterligare uppdatering kring installation av vattenmätare

Hej åter igen grannar!

Nu har vi fått ytterligare information kring vilka tider som gäller för installation av vattenmätarna framöver.

Omkring 15 minuters avstängning av vattnet för respektive lägenhet sker enligt följande:

Romansvägen 34 och 36: Torsdagen den 15 december mellan 8-16
Romansvägen 38 och 40: Fredagen den 16 december mellan 8-16
Romansvägen 44: Måndagen den 19 december mellan 8-16
Romansvägen 42 och 46: Tisdagen den 20 december mellan 8-16

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Åter igen vattenavstängning

Hej grannar,

Vi hade korta avstängningar av vattnet förra veckan för installation av vattenmätarna. Tyvärr är det inte riktigt klart än och nästa tillfälle är planerat till fredag den 16/12. Det innebär ca 15 minuters avstängning av vattnet till respektive lägenhet någon gång mellan 08-16.  

Bolaget som gör installationen sätter upp information på anslagstavlorna i portuppgångarna ifall någon av er har missat det. Håll utkik om det skulle behövas ytterligare ett tillfälle! 

/Styrelsen

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inför övergång till individuell (dvs. per lägenhet) mätning av förbrukning av varm- och kallvatten

I anslutning till samtliga lägenheter kommer vattenmätare för både kall- och varmvatten att installeras 2022-11-24. Detta innebär att vattnet då kommer att vara avstängt under en kortare stund. Exakt tid för avstängning meddelas innan, men i dagsläget vet vi att det inte kommer att ske före kl. 8 på morgonen. Platsen där mätarna ska installeras ligger utanför lägenheterna så inget tillträde till lägenheterna behövs. Mer exakt information finns nu uppsatt på anslagstavlorna i varje portuppgång. 

Styrelsen arbetar med att beräkna hur mycket den fasta månadsavgiften kan sänkas i och med denna förändring. Preliminära beräkningar indikerar en sänkning av månadsavgiften med 4 % från och med 2023-04-01. Detta innebär dock inte en sänkning av kostnaderna för oss bostadsrättshavare eftersom den rörliga kostnaden för varm- och kallvattnet sannolikt blir högre.

När det gäller varm- och kallvatten kommer debiteringsmodellen att vara densamma som den som nu tillämpas för lägenheternas elförbrukning, dvs betalning sker tre månader efter månadens förbrukning. 

Mätningen av vattenförbrukningen kommer att ske från och med 2023-01-01 vilket innebär att räkningen kommer på månadsavin för april månad. Den fasta avgiften kommer att vara oförändrad under perioden januari – mars 2023. 

Den ungefärliga kostnaden kommer att ligga på ungefär 45 kronor / kubik för kallvatten och 112 kronor/kubik för varmvatten baserat på den totala förbrukningen i dagsläget.

Förbrukningen, och därmed den egna kostnaden, kommer medlemmarna från årsskiftet kunna påverka själv. 

Styrelsen

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Konjunkturen och stigande elpriser

Styrelsen har fått flera frågor om hur inflationen och stigande elpriser påverkar oss. Så här ser det ut just nu: 

  1. I februari i år tecknade vi ett fast elavtal för brf Colosseum som löper under 3 år, alltså fram till och med februari 2025. Elpriset uppgår till cirka 0,58 kronor/kWh och sedan tillkommer fasta avgifter och skatter som medför att vi betalar 1,5 kr/kWh för förbrukningen varje månad. Du ser din förbrukning på hyresavin.  

  2. Vi har fjärrvärme och den beräknas höjas med omkring 10% framöver. Kostnaden har senaste åren legat på cirka 850 000 kronor som då kan förväntas öka med närmare 100 000 kronor beroende på hur kallt det blir, speciellt under vintermånaderna.

  3. Man kan förvänta sig att priset på vatten kommer att gå upp. Som det är idag ingår den i hyran efter schablon beroende på hur stor lägenhet man har. Vi tittar nu på möjligheter för att gå över till individuell mätning av vatten då man då själv kan bestämma hur mycket man vill spendera på dusch och bad. 

  4. Vi har bundna räntor på våra lån, varav del av lånen ska läggas om i slutet på mars nästa år. Denna del av lånen uppgår till närmare 16 Mkr och vi betalar idag en ränta på cirka 0,8%. Varje procent i höjd ränta innebär ökade kostnader på 160 tkr. Vi har varit noga att amortera när vi har haft möjlighet, och resterande del av skulden uppgår till 13,7 Mkr löper fram till slutet av september 2025 med en räntesats på cirka 0,9%. Vår skuldkvot är relativt låg gentemot andra föreningar.

Vad kan man göra själv? 

  • Sänka värmen i lägenheten någon grad!

Vi ser ingen anledning att höja hyrorna just nu, men just det förmodade stigande priset på värme och vatten kan komma att påverka detta kommande år.

Hälsningar,
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar