Stamspolning kommer att ske under vecka 49

Hej Grannar,

Som flera av er säkert har märkt rinner det av dåligt i avloppen. Under vecka 49 kommer det därför att ske en stamspolning av företaget Relita och de kommer behöva få tillgång till samtliga lägenheter. I god tid kommer de att göra en avisering om tidpunkter. Håll utkik efter den! Samt se till att vara hemma under den tiden alternativt lämna en extranyckel i nyckeltuben på din dörr. 

OM du har akut stopp i din lägenhet, ring till HSB Service på 010-442 11 00 under kontorstid, alternativt gör en felanmälan på www.hsb.se/stockholm (välj Colosseum under ”Bostadsrättsförening/hyresrätt”). 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen   

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Begränsad åtkomst till garage under vecka 8!

Montage av nya garageportar innebär att garagen inte är
åtkomliga för in – eller uttraffik under arbetstiden 06:45-17.
(Portarna lämnas öppna och kan användas före eller efter arbetstid.)

Montaget fördelas enligt nedan under vecka 8:

Port 1 (övre vänster)
Måndag kl. 07 – Tisdag lunch (17 feb-18 feb)

Port 2 (övre höger)
Tisdag lunch – Onsdag kl. 16 (18 feb – 19 feb)

Port 3 (nedre)
Torsdag kl. 07 – Fredag lunch (20 feb – 21 feb)

När montaget är klart ska fjärrkontroller eller brickor fungera som till tidigare garageportar.

Vid frågor kontakta nackaforumsamfallighet@gmail.com

Vänliga hälsningar från Styrelsen Forum Nacka Samfällighet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nya garageportar

Det har länge varit problem med garageportarna och under februari kommer äntligen nya garageportar att monteras. 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information angående radonmätning

Det finns ett nytt informationsblad som är under tryckning men det verkar ta några dagar extra. Då vi redan har börjat dela ut ”puckar” för radonmätning kommer extra information denna väg. Hela informationsbladet finns att läsa här.

Som nämndes i föregående informationsblad så är det dags för radonmätning. Vart 10:e år ska en kontroll av radon göras i flerbostadshus och resultatet jämförs med ett gränsvärde för att besluta om någon form av åtgärd krävs. Vi har fått in ett antal ”puckar” som kommer att delas ut till ett urval av alla lägenheter i vår förening för att få en så representativ mätning som möjligt (urvalet görs under nästa styrelsemöte den 17 december). Dessa ”puckar” kommer att delas ut inom kort, och om du får en av dessa, se till att följa instruktionerna. ”Puckarna” samlas sedan in under sista veckorna i februari.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kodlåsen till sop- och återvinningsrum ur funktion

Tyvärr är det så att knappsatserna till sop- och återvinningsrummen inte längre fungerar och dessvärre finns inte heller reservdelar till dessa (som redan när huset byggdes var ett gammalt system). Det går IBLAND att ta sig in med kod, men det är bäst att öppna med nyckel. 

Eftersom de inte går att laga är byte till ett nytt entrésystem nu en prioriterad fråga och är under upphandling. Vi får ha tålamod tills det är på plats.

//Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsredovisning 2018 tillgänglig på hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen även i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Varmt välkomna till Föreningsstämman, tisdagen den 7 maj 2019 kl 19.00 i Forumkyrkan! 

Anmälan kan du göra här, eller genom att fylla i svarstalongen som du fått i din brevlåda och därefter lägga den i styrelsens brevlåda vid tvättstugan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Protokoll från årsstämman 2018 tillgängligt

Här finns protokollet från årets föreningsstämma i maj 2018 tillgängligt på föreningens hemsida (Stämmoprotokoll). Vi ber om ursäkt för att det inte publicerats tidigare. 

Vi syns på årsstämman 2019!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsredovisningen (2017) tillgänglig på hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen även i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Varmt välkomna till Föreningsstämman, måndagen den 21 maj 2018 kl 18.30 i Forumkyrkan! 

Anmälan kan du göra här, eller genom att fylla i svarstalongen som du fått i din brevlåda.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Gräsklippning

Ni ser säkert att gräset på gården skulle behöva klippas. AB Idrotts och Trädgårdsanläggningar som sköter om vår gård har fått problem med sin gräsklippare. De skulle ha klippt gräset idag (2018-05-09) men kommer i stället på fredag.

Vi får njuta av solen och värmen på det oklippta gräset några dagar.

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information från Nacka vatten och avfall – Turlista mobil miljöstation och mobil kretsloppscentral

I början av november kommer Nacka vatten och avfalls mobila miljöstation att besöka olika platser i Nacka. De testar även ett nytt koncept med en mobil kretsloppscentral. 

Till den mobila miljöstationen och den mobila kretsloppscentralen är hushållen välkomna att lämna sitt farliga avfall som t.ex. kemikalier, målarfärg och gamla batterier.

Mobil miljöstation

Den mobila miljöstationen kommer på besök fyra gånger per år i Nacka. Vi bifogar turlistan för november men den finns även att hämta på webben.   

Här är hushållen välkomna att lämna farligt avfall såsom kemikalier, målarfärg, ljuskällor, batterier och smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek).

Insamlingen utförs av deras entreprenör Stena Recycling. Håll utkik efter en blå skåpbil! 

Nyhet! Mobil kretsloppscentral

Den 7 november (i Älta) samt 12 november (i Ektorp) testar vi ett nytt koncept med en mobil kretsloppscentral. Här kan hushållen lämna farligt avfall men även mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och kläder. Läs gärna mer på webben och i bifogad turlista.

Tillsammans bidrar vi till en hållbar framtid och bättre miljö!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar