Tips framförallt för dig utan bil – mobila kretsloppscentralen

Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till Nacka Vatten och Avfalls mobila kretsloppscentral. De stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar. Nästa tillfälle är den 10 oktober 2021 vid Rusta/Ica Maxi.

Mer info hittar du här

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Har du grovsopor hemma?

Om du har grovsopor hemma som borde forslas till återvinningscentralen? Låt dem ligga några dagar till i så fall – och passa på att slänga dem i den container som kommer att ställas upp på vändplanen mellan husen vid port 42. 

Den 25/5 mellan kl 17-20 finns den på plats! 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brf Colosseums årsstämma 2021

Årets föreningsstämma äger rum onsdagen den 19 maj.

Med anledning av situationen med Covid-19 har styrelsen i samråd med HSB beslutat att årets stämma blir en stämma med enbart poströstning.

Mer information och röstsedel kommer att delas ut i postfacken under vecka 19

Kallelse och dagordning finns här.

Årsredovisningen finns här.

Kallelse och dagordning finns även på anslagstavlorna i respektive trappuppgång.  

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

BYTE AV FÖRVALTARE AV SAMFÄLLIGHETENS GARAGE

BRF Colosseum är tillsammans med grannföreningarna Palatinen och Capitolium delägare i Forum Nacka Samfällighet som äger och förvaltar
garagen och parkeringsplatserna.

Samfällighetens styrelse har nyligen tecknat avtal med ny förvaltare om
ekonomisk och teknisk förvaltning gällande garage och uthyrning av
parkeringsplatser.

Avierna för parkeringsplatserna kommer fr.o.m. januari 2021 att ha
nya fakturauppgifter. Avierna skickas ut med post i början av
december. Mer information om e-faktura m.m. kommer med avierna.

Frågor gällande följande hänvisas fr.o.m. 1 januari 2021 till Storholmen
Förvaltning AB:
 Ställa sig i kö för parkeringsplats
 Aktuella köer och kötider
 Hyresavgifter parkeringsplatser
 Felanmälan på garage och parkeringsplatser

OBS! Detta gäller specifikt Samfälligheten och garagen, inte BRF
Colosseums egna förvaltningsavtal.

Mer information kommer inom kort på föreningens hemsida samt i
fastighetens entréer efter årsskiftet.

Vänligen
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stamspolning kommer att ske under vecka 49

Hej Grannar,

Som flera av er säkert har märkt rinner det av dåligt i avloppen. Under vecka 49 kommer det därför att ske en stamspolning av företaget Relita och de kommer behöva få tillgång till samtliga lägenheter. I god tid kommer de att göra en avisering om tidpunkter. Håll utkik efter den! Samt se till att vara hemma under den tiden alternativt lämna en extranyckel i nyckeltuben på din dörr. 

OM du har akut stopp i din lägenhet, ring till HSB Service på 010-442 11 00 under kontorstid, alternativt gör en felanmälan på www.hsb.se/stockholm (välj Colosseum under ”Bostadsrättsförening/hyresrätt”). 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen   

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Begränsad åtkomst till garage under vecka 8!

Montage av nya garageportar innebär att garagen inte är
åtkomliga för in – eller uttraffik under arbetstiden 06:45-17.
(Portarna lämnas öppna och kan användas före eller efter arbetstid.)

Montaget fördelas enligt nedan under vecka 8:

Port 1 (övre vänster)
Måndag kl. 07 – Tisdag lunch (17 feb-18 feb)

Port 2 (övre höger)
Tisdag lunch – Onsdag kl. 16 (18 feb – 19 feb)

Port 3 (nedre)
Torsdag kl. 07 – Fredag lunch (20 feb – 21 feb)

När montaget är klart ska fjärrkontroller eller brickor fungera som till tidigare garageportar.

Vid frågor kontakta nackaforumsamfallighet@gmail.com

Vänliga hälsningar från Styrelsen Forum Nacka Samfällighet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nya garageportar

Det har länge varit problem med garageportarna och under februari kommer äntligen nya garageportar att monteras. 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information angående radonmätning

Det finns ett nytt informationsblad som är under tryckning men det verkar ta några dagar extra. Då vi redan har börjat dela ut ”puckar” för radonmätning kommer extra information denna väg. Hela informationsbladet finns att läsa här.

Som nämndes i föregående informationsblad så är det dags för radonmätning. Vart 10:e år ska en kontroll av radon göras i flerbostadshus och resultatet jämförs med ett gränsvärde för att besluta om någon form av åtgärd krävs. Vi har fått in ett antal ”puckar” som kommer att delas ut till ett urval av alla lägenheter i vår förening för att få en så representativ mätning som möjligt (urvalet görs under nästa styrelsemöte den 17 december). Dessa ”puckar” kommer att delas ut inom kort, och om du får en av dessa, se till att följa instruktionerna. ”Puckarna” samlas sedan in under sista veckorna i februari.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kodlåsen till sop- och återvinningsrum ur funktion

Tyvärr är det så att knappsatserna till sop- och återvinningsrummen inte längre fungerar och dessvärre finns inte heller reservdelar till dessa (som redan när huset byggdes var ett gammalt system). Det går IBLAND att ta sig in med kod, men det är bäst att öppna med nyckel. 

Eftersom de inte går att laga är byte till ett nytt entrésystem nu en prioriterad fråga och är under upphandling. Vi får ha tålamod tills det är på plats.

//Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsredovisning 2018 tillgänglig på hemsidan

Nu finns årets årsredovisning tillgänglig för nedladdning från föreningens hemsida (Årsredovisningar).

Av miljöskäl har styrelsen även i år valt att att inte dela ut årsredovisningen i samband med kallelsen till stämman. Varje medlem får istället skriva ut en egen kopia från hemsidan (om man vill).

Varmt välkomna till Föreningsstämman, tisdagen den 7 maj 2019 kl 19.00 i Forumkyrkan! 

Anmälan kan du göra här, eller genom att fylla i svarstalongen som du fått i din brevlåda och därefter lägga den i styrelsens brevlåda vid tvättstugan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar