Barnvagnsrum

I varje portuppgång finns ett rum som i första hand är avsett för barnvagnar och rullstolar. Barnvagnar och andra föremål får av säkerhetsskäl inte placeras i trapphusen.