Installation av laddboxar i garaget

Samfällighetens styrelse har beslutat att installerat laddboxar i alla tre garage med start torsdag 9 december med förhoppning om färdigställande innan julhelgen.

Du som har en parkeringsplats där laddbox ska installeras behöver lämna 1,5 meter lucka framför din bil för att underlätta installation. Vänligen se lapp placerad på din bil 2021-12-08.

För mer information om laddboxarna, vänligen läs detta.

Vill du ställa dig i kö för laddbox, vänligen anmäl dig här: http://brfpalatinen.se/koanmalan/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Medlemserbjudanden!

Visste du att… 

För dig som HSB-medlem har de flera fina erbjudanden. Vad sägs till exempel om 20 procent rabatt på Scandinavian Safes två mest sålda modeller av säkerhetsskåp?

Eller, om du har svårt att få plats med alla dina prylar hemma, får du förvara upp till 10 flyttlådor gratis hos Vinden, ett företag som erbjuder smart magasinering av dina saker. De hämtar upp det du vill förvara och fotograferar dina saker så att du enkelt kan se vad du har lagrat – direkt i appen. Du betalar endast för det utrymme som används och du kan när som helst beställa hem sakerna igen.

Det finns många fler erbjudanden, dessa hittar du här. 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Tips framförallt för dig utan bil – mobila kretsloppscentralen

Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till Nacka Vatten och Avfalls mobila kretsloppscentral. De stannar på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar. Nästa tillfälle är den 10 oktober 2021 vid Rusta/Ica Maxi.

Mer info hittar du här

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Har du grovsopor hemma?

Om du har grovsopor hemma som borde forslas till återvinningscentralen? Låt dem ligga några dagar till i så fall – och passa på att slänga dem i den container som kommer att ställas upp på vändplanen mellan husen vid port 42. 

Den 25/5 mellan kl 17-20 finns den på plats! 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Brf Colosseums årsstämma 2021

Årets föreningsstämma äger rum onsdagen den 19 maj.

Med anledning av situationen med Covid-19 har styrelsen i samråd med HSB beslutat att årets stämma blir en stämma med enbart poströstning.

Mer information och röstsedel kommer att delas ut i postfacken under vecka 19

Kallelse och dagordning finns här.

Årsredovisningen finns här.

Kallelse och dagordning finns även på anslagstavlorna i respektive trappuppgång.  

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

BYTE AV FÖRVALTARE AV SAMFÄLLIGHETENS GARAGE

BRF Colosseum är tillsammans med grannföreningarna Palatinen och Capitolium delägare i Forum Nacka Samfällighet som äger och förvaltar
garagen och parkeringsplatserna.

Samfällighetens styrelse har nyligen tecknat avtal med ny förvaltare om
ekonomisk och teknisk förvaltning gällande garage och uthyrning av
parkeringsplatser.

Avierna för parkeringsplatserna kommer fr.o.m. januari 2021 att ha
nya fakturauppgifter. Avierna skickas ut med post i början av
december. Mer information om e-faktura m.m. kommer med avierna.

Frågor gällande följande hänvisas fr.o.m. 1 januari 2021 till Storholmen
Förvaltning AB:
 Ställa sig i kö för parkeringsplats
 Aktuella köer och kötider
 Hyresavgifter parkeringsplatser
 Felanmälan på garage och parkeringsplatser

OBS! Detta gäller specifikt Samfälligheten och garagen, inte BRF
Colosseums egna förvaltningsavtal.

Mer information kommer inom kort på föreningens hemsida samt i
fastighetens entréer efter årsskiftet.

Vänligen
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stamspolning kommer att ske under vecka 49

Hej Grannar,

Som flera av er säkert har märkt rinner det av dåligt i avloppen. Under vecka 49 kommer det därför att ske en stamspolning av företaget Relita och de kommer behöva få tillgång till samtliga lägenheter. I god tid kommer de att göra en avisering om tidpunkter. Håll utkik efter den! Samt se till att vara hemma under den tiden alternativt lämna en extranyckel i nyckeltuben på din dörr. 

OM du har akut stopp i din lägenhet, ring till HSB Service på 010-442 11 00 under kontorstid, alternativt gör en felanmälan på www.hsb.se/stockholm (välj Colosseum under ”Bostadsrättsförening/hyresrätt”). 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen   

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Begränsad åtkomst till garage under vecka 8!

Montage av nya garageportar innebär att garagen inte är
åtkomliga för in – eller uttraffik under arbetstiden 06:45-17.
(Portarna lämnas öppna och kan användas före eller efter arbetstid.)

Montaget fördelas enligt nedan under vecka 8:

Port 1 (övre vänster)
Måndag kl. 07 – Tisdag lunch (17 feb-18 feb)

Port 2 (övre höger)
Tisdag lunch – Onsdag kl. 16 (18 feb – 19 feb)

Port 3 (nedre)
Torsdag kl. 07 – Fredag lunch (20 feb – 21 feb)

När montaget är klart ska fjärrkontroller eller brickor fungera som till tidigare garageportar.

Vid frågor kontakta nackaforumsamfallighet@gmail.com

Vänliga hälsningar från Styrelsen Forum Nacka Samfällighet

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nya garageportar

Det har länge varit problem med garageportarna och under februari kommer äntligen nya garageportar att monteras. 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information angående radonmätning

Det finns ett nytt informationsblad som är under tryckning men det verkar ta några dagar extra. Då vi redan har börjat dela ut ”puckar” för radonmätning kommer extra information denna väg. Hela informationsbladet finns att läsa här.

Som nämndes i föregående informationsblad så är det dags för radonmätning. Vart 10:e år ska en kontroll av radon göras i flerbostadshus och resultatet jämförs med ett gränsvärde för att besluta om någon form av åtgärd krävs. Vi har fått in ett antal ”puckar” som kommer att delas ut till ett urval av alla lägenheter i vår förening för att få en så representativ mätning som möjligt (urvalet görs under nästa styrelsemöte den 17 december). Dessa ”puckar” kommer att delas ut inom kort, och om du får en av dessa, se till att följa instruktionerna. ”Puckarna” samlas sedan in under sista veckorna i februari.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar