Ytterligare information om buller från garaget i Nacka Forum

Från Nacka Forum (Unibail-Rodamco-Westfield) har vi nu fått följande information angående de störande arbetena i garaget:

”Under vecka 5 kommer det under ca 3 dagar stundtals pågå en del bilningsarbete.”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Mer om buller från garaget i Nacka Forum

Enligt den information vi nu har fått från Nacka Forum kommer det att ”pågå rivningsarbeten under ca 2 veckor”. Arbetena pågår mellan kl. 8-17 måndag – fredag.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Buller från garaget i Nacka Forum

Just nu pågår ombyggnadsarbeten i garaget i Nacka forum. I en del av Colosseum hörs tidvis buller därifrån. Vi väntar på ytterligare information om tidsplan m.m. för dessa arbeten och återkommer med information.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Oklarheter angående vattendebitering

Det har rått en del oklarheten angående vattendebiteringen sedan övergången till individuell mätning. Detta är något som styrelsen är medveten om, och håller för närvarande på att undersöka var exakt problemet ligger (HSB eller tjänsteleverantören). Vi kommer återkomma när vi vet mer om ämnet.

Vi har även fått in en del rapporter om att tiden det tar för att vattnet ska värmas upp eller kylas ned i kranarna har ökat. Om detta är något ni märkt av så får ni hemskt gärna skicka rapporter till oss med mätdata om hur lång tid det tar, och vilken tid på dygnet det var som det tog tid. För att undersöka detta vidare behöver vi så detaljerad information som möjligt.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Fel på ventilation och ytterbelysning

Det är fel på ventilationen i flera (möjligen alla) av uppgångarna. Det är också fel på ytterbelysningen. Båda felen är anmälda till HSB idag den 31 juli.

Felen, som uppstod efter gårdagens åskoväder, är nu åtgärdade (1 aug.)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Container för grovsopor

Tyvärr blev det lite problem med containern så den kommer finnas på plats imorgon istället, samma tid, dvs. torsdagen den 8 Juni kl 16.00 – 20.00.  Samfälligheten kommer då att tillhandahålla en container för återvinning. Containern kommer finnas på plats för medlemmar i brf Palatinen, Colosseum och Capitolium. Containern kommer att vara placerad vid Serenadvägen 1, dvs. mellan brf Colosseum och Capitolium. Det är inte tillåtet att slänga miljöfarligt avfall eller vitvaror.

datum uppdaterat 2023-06-07.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Renovering av garaget i Nacka Forum

Centrumledningen för Nacka Forum har lämnat följande information om renoveringen av sitt garage (informationen avser alltså inte Samfällighetens garage):

”Nacka Forum kommer att genomföra en renovering av garaget om totalt 4 plan. Renoveringen genomförs då garaget är slitet och i behov av renovering. Arbetet inleds i juni 2023 och planerar att avslutas under det fjärde kvartalet 2025.
Första etappen beräknas pågå från juni till november 2023 på plan 0. Arbete kommer att ske under helgfria vardagar. Störande arbeten kan komma att utföras mellan 08.00-17.00.
Inför varje ny etapp kommer vi att uppdatera er direkt via era styrelser. Vi kommer även löpande att informera kring projektet på vår hemsida, www.nackaforum.se”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Garagestädning 17 maj

Onsdagen den 17 maj kl. 8-16 är det städning av garaget. Parkera inte i garaget under denna tid.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Underhåll av altaner

Det är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att underhålla både altanen och spaljén. Se till att den är hel och ren samt ge den en strykning av olja med jämna mellanrum så håller den längre. 

Styrelsen har köpt in altanbehandling och rengöringsmedel för de som vill bättra på sina egna altaner. Kontakta styrelsen för att få produkterna. Räcker så länge det finns kvar så först till kvarn! 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vissa störningar den 2 maj kl. 7-16

Den 2 maj kl. 07:00–16:00 kommer det att bli vissa störningar i leveransen av kall- och varmvatten, värme och fläktar. Detta beror på att vi då kommer att installera ett nytt webbaserat system för styrning och övervakning av kall- och varmvatten, värme och ventilation. Kall- och varmvatten kan utan förvarning kopplas på igen. Lämna inte kranar och duschblandare i öppet läge.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar