Städning i garaget den 4/7 från kl. 09.00

Torsdagen den 4/7 klockan 09:00 kommer Habitek att utföra städning av garaget.

Under denna tid är det viktigt att garaget är tomt på bilar så att städningen kan utföras till en bra standard.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Målningsarbeten i Nacka forums garage

På måndag den 3 juni kommer det att bli målningsarbeten i Nacka forums garage. Det kommer att aviseras i portarna och för att försöka minimera den starka lukten så kommer portarna att ställas upp för vädring.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Container för grovsopor

Den 30 maj kl. 16:00-20:00 kommer det att finnas en container uppställd på Serenadvägen på den vanliga platsen (vändplanen). Obs! inga vitvaror.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ny webbsida

Under slutet av 2023 och början på 2024 har vi arbetat på att ”sjösätta” en ny och bättre webbsida, baserad på HSBs nya plattform. Denna har nu tagits i bruk, och kommer så småningom att ersätta denna.

Denna webbadress (alltså brfcolosseum.se) kommer att länka till den nya webbsidan, och kommer att sluta uppdateras. Exakt datum för detta är inte bestämt ännu.

Den nya webbsidan finns att hitta på: https://www.hsb.se/stockholm/brf/colosseum/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsstämma 2024

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 2 maj kl 19.00 i lokal på Romansvägen 33 hos vår grannförening brf Rådet.

Ingen anmälan för stämman behövs, närvaro registreras på plats. Deltagande på samling efter stämman anmäls på utdelad talong.  

Med anledning av förändringar i bostadsrättslagen (som trädde i kraft 1 januari 2023) har HSB uppdaterat sina normalstadgar och styrelsen föreslår att våra föreningsstadgar uppdateras i enlighet med detta. De viktigaste ändringarna framgår av § 36, § 37 samt § 44 p.11 i de föreslagna stadgarna. För att anta nya stadgar krävs beslut vid två stämmor. Ett enhälligt beslut togs vid vår föreningsstämma 2023 och andra läsningen sker på årets stämma.

Förslag till nya stadgar finns upplagt på föreningens hemsida liksom årsredovisningen för 2023.

Till stämman finns en motion ”Uteplats med trädgårdsmöbler och bersåplantering” att ta ställning till.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Valberedning 2024

Vi söker fortfarande kandidater till både styrelsen och valberedningen, och det är viktigt att man försöker ställa upp!
 
Vi har varit och knackat på i alla portarna, men kommer att gå en vända till på måndag den 15’e och tisdag den 16’e April kl 19.00 hos de som inte öppnat.
 
Vi har en välskött bostadsrättsförening och för att hålla det så behöver vi en fortsatt bra styrelse.
 
Som boende äger du en del av föreningen och har en direkt inverkan på hur vi sköter vårt gemensamma. Genom att vara med i styrelsen kan du vara med och bestämma om pengar, hur vi tar hand om huset och gemensamma utrymmen, och hur vi sköter vår trädgård.
 
Det är viktigt att vi alla bidrar med vår kunskap och erfarenhet för att föreningen ska fungera optimalt. Därför är det värdefullt att personer med olika kompetenser, såsom ekonomi, fastighetsskötsel, juridik och demokratiskt tänkande, engagerar sig i föreningsarbetet.
 
Vi behöver er!
 
Har ni några frågor, kontakta oss via mail: valberedning@brfcolosseum.se
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Föreningsstämma 2024!

Torsdagen den 2 maj är det dags för årets föreningsstämma!

Stämman sker kl. 19:00 i brf Rådets lokal på Romansvägen 33. Efter stämman är det tänkt att vi samlas likt förra året på Asian Delicious i Nacka Forum.

Viktigt att veta här är att om ni vill skicka in en motion som skall tas upp på stämmas måsten denna vara inskickad innan Mars månad är över, dvs senast den 31:a mars.

Mer information kommer.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ytterligare information om buller från garaget i Nacka Forum

Från Nacka Forum (Unibail-Rodamco-Westfield) har vi nu fått följande information angående de störande arbetena i garaget:

”Under vecka 5 kommer det under ca 3 dagar stundtals pågå en del bilningsarbete.”

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Mer om buller från garaget i Nacka Forum

Enligt den information vi nu har fått från Nacka Forum kommer det att ”pågå rivningsarbeten under ca 2 veckor”. Arbetena pågår mellan kl. 8-17 måndag – fredag.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Buller från garaget i Nacka Forum

Just nu pågår ombyggnadsarbeten i garaget i Nacka forum. I en del av Colosseum hörs tidvis buller därifrån. Vi väntar på ytterligare information om tidsplan m.m. för dessa arbeten och återkommer med information.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar